Årsplan

2018

 • De nye bygninger bliver færdig og alt undervisning flyttes til dem.
 • Forhøjelse af lærelønnen grundet inflation.

2017

 • De nye skolebygninger forventes færdig næste år, hvor eleverne vil kunne flytte ind i de nye lokaler.
 • Ny skoleinspektør indsættes
 • Valg tilskolebestyrrelsen.

2016

 • Gennem sponsorat fra JICA (https://www.jica.go.jp/nepal/english/)
  startes opbygningen af nye skolebygninger på den gamle legepladsgrund.
 • Undervisningen forsættes i de midlertidige lokaler.

2015

 • Alle planer blev sat i bero for at genopbygge skolen og landsbyen efter jordskælvet ogstarte undervisningen igen så hurtigt som muligt, i midlertidige lokaler.

2014

 • Bygge endnu en bygning med 2 klasseværelser, således at vi kan kollapse øverste etage i den gamle bygning og lægge tag på den nuværende nederste etage. Desuden ønsker vi at ansætte en lærer mere, så de nuværende ansatte ikke skal arbejde overtid.

2013

 • Købe land, så vi har plads til en ny skolebygning.
 • Bygge en ny bygning med minum to rum så vi kan flytte ud af overetagen i den gamle slidte skolebygning.
 • Købe nye møbler istedet for de gamle faldefærdige vi har nu.
 • Forhøje lærerlønnen så den følger med den generelle inflation i Nepal.

2012

 • Stablisere lærerlønnen, så skolens fundament er stablit.
 • En ny bygning, istedet for den gammle faldefærdige hovedbygning.
 • Opførelsen af toiletter og vandforsyning.

2011

 • Sørge for lærere og lokaler til undervisning af den nye 8. klasse.
 • Bygge et toilet til skolen.
 • Købe land for at kunne bygge bedre bygninger i fremtiden.
 • Et af lærenes store ønsker er en computer, så hvis du kender nogen der gerne vil af med en, så kontakt os endeligt.

2010

 • 7. klasse blev etableret
 • Børnene flyttede ind i de nye lokaler
 • Læren Purna blev ansat til at undervise.
 • Vi fik lavet en vej til legepladsen.

2009

 • Vi opgraderede skolen til 6.klasse
 • Vi ansatte Kamala som underviser i 6. klasse.
 • Vi byggede en ny bygning (med støtte fra den nepalesiske regering).